Wij staan verzekeraars bij in zaken rondom verzekeringsfraude of verzekeringsbedrog.

Fraude en misstanden waarbij personen met opzet informatie anders voordoen of achterhouden om een verzekeraar te misleiden voor eigen gewin. Dit kan bijvoorbeeld al het geval zijn bij het aanvragen van een verzekering waarbij de fraudeur onjuiste gegevens door geeft. Hierdoor beschikt de verzekeraar niet over de benodigde feiten om een situatie goed in te schatten. Maar vaker nog vinden we fraude rondom schades en uitkeringen. Een persoon heeft daarbij het doel om een verzekeraar te misleiden, waardoor deze bedragen uitkeert aan de frauder(s) door een onjuiste opgave van de feiten.

Onze particulier onderzoekers hebben ervaring in het uitvoeren van verzekeringsfraude onderzoek.
Alle particulier onderzoekers zijn in het bezit van de wettelijk vereiste diploma’s.
Op deze manier kan het verkregen bewijs gebruikt worden in een eventuele rechtszaak en hierin van doorslaggevende waarde zijn.

“De meeste personen en organisaties zijn in hun bewegen niet begrensd door landsgrenzen, wij bijgevolg ook niet.”