Wij staan overheid bij in zaken rondom belastingfraude en zwartwerk.

Belastingontduiking en belastingfraude zijn een breed begrip en slaan op meerdere soorten belastingen. U kunt denken aan misdrijven met betrekking tot de btw, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Niet-aangegeven arbeid of zwartwerk is een vorm van sociale en fiscale fraude. Als iemand in het zwart werkt, betaalt noch hij, noch zijn werkgever sociale bijdragen en belastingen op het werk dat hij verricht.

Onze particulier onderzoekers hebben ervaring in het uitvoeren van belastingfraude onderzoek.
Alle particulier onderzoekers zijn in het bezit van de wettelijk vereiste diploma’s.
Op deze manier kan het verkregen bewijs gebruikt worden in een eventuele rechtszaak en hierin van doorslaggevende waarde zijn.

“De meeste personen en organisaties zijn in hun bewegen niet begrensd door landsgrenzen, wij bijgevolg ook niet.”