Fraudeurs maken zich schuldig aan oplichting, valsheid in geschrifte en het gebruik ervan. Fraude is bovendien een zeer ernstig misdrijf.

 

Wij staan alle organisaties waaronder banken, verzekeraars, overheidsinstanties bij in zaken rondom fraude of bedrog.

Fraude en misstanden waarbij personen met opzet informatie anders voordoen of achterhouden om een organisaties te misleiden voor eigen gewin. Dit kan bijvoorbeeld al het geval zijn bij het aanvragen van een verzekering waarbij de fraudeur onjuiste gegevens door geeft. Hierdoor beschikt de verzekeraar niet over de benodigde feiten om een situatie goed in te schatten. Maar vaker nog vinden we fraude rondom schades en uitkeringen. Een persoon heeft daarbij het doel om een verzekeraar te misleiden, waardoor deze bedragen uitkeert aan de frauder(s) door een onjuiste opgave van de feiten.

Onze particulier onderzoekers hebben ervaring in het uitvoeren van fraude onderzoek.

“De meeste personen en organisaties zijn in hun bewegen niet begrensd door landsgrenzen, wij bijgevolg ook niet.”