U heeft het sterke vermoeden dat er in de organisatie onregelmatigheden plaatsvinden binnen de (financiële) administratie. Het feit dat de jaarcijfers in orde zijn, geeft op zich nog niet de garantie dat ook de administratie in zijn geheel in orde is.

De accountant constateert wellicht geen onregelmatigheden, aangezien hij moet werken met de informatie die hem ter beschikking wordt gesteld door diegene, die verantwoordelijk is voor de onregelmatigheden in de administratie.

Jaarrekeningenfraude of boekhoudfraude is een vorm van fraude waarin een bedrijf bewust een onjuist beeld van haar financiële situatie geeft en hiermee buitenstaanders zoals banken, beleggers en contractspartijen misleidt.

Bedrijfsrecherche & Recherchebureau DDS beschikt over mensen die, op grond van hun ervaring, deze malversaties aan de kaak kunnen stellen. Zij kunnen achterhalen waar de eventuele onregelmatigheden zich voordoen.

Heeft u vermoedens en/of problemen? Wij zoeken het voor u uit en onderzoeken of er sprake is van;
Financiële fraude
Declaratiefraude
– Valse facturen
– Jaarrekeningenfraude
– Boekhoudfraude

Neem contact met ons op

“De meeste personen en organisaties zijn in hun bewegen niet begrensd door landsgrenzen, wij bijgevolg ook niet.”