De voorraden kloppen niet met de balans, het kassatotaal komt niet overeen met het verkochte. Is er in een dergelijk geval sprake van een onzorgvuldige boekhouding of wordt er gestolen door het personeel?

Het plaatsen van camera’s en het doen van testaankopen verschaffen helderheid in de zaak.

Een andere (aanvullende) mogelijkheid is het volgen/observeren van betrokkene(n) om verdachte handelingen vast te leggen, bijvoorbeeld verkoop, opslag en ontvreemden van goederen.

Na bestudering van het verzamelde bewijsmateriaal adviseren wij om betrokkene(n) te interviewen om zo de zaak af te ronden met een bekentenis.

Neem contact met ons op

“De meeste personen en organisaties zijn in hun bewegen niet begrensd door landsgrenzen, wij bijgevolg ook niet.”